Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΑ

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ 2023-24