Την καταχώριση των διδακτικού προσωπικού στα Μουσικά και ζητάει το υπουργείο παιδείας.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-23, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τα λειτουργικά κενά διδακτικού προσωπικού στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία αρμοδιότητας σας ανά κλάδο και ειδικότητα έως και τις 28.03.2022, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://inventory.minedu.gov.gr/, ώστε να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα παραπάνω σχολεία.

Διευκρινίζουμε ότι:

Τα λειτουργικά αυτά κενά αφορούν αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης και όχι τοποθετήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων. Επομένως, πρέπει να έχουν μορφή ακέραιων αριθμών που αντιστοιχούν σε κενή λειτουργική θέση (π.χ. 1 κενό ΠΕ01, 3 ΠΕ06 κ.τ.λ.) και όχι μορφή ωρών.

Πρέπει να αναφέρεται ο κλάδος και συγκεκριμένα η ειδικότητα (π.χ. 1 κενό ΠΕ04.02 Χημικών, 2 κενά ΠΕ79.01-TE16 παραδοσιακών κρουστών κ.τ.λ.). Στα μουσικά σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς Μουσικής Παιδείας πρέπει απαραιτήτως να καταχωρισθεί η ειδίκευση.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των δεδομένων, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των λειτουργικών κενών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ