Με απόφαση της κ. Κεραμέως ανακαλείται η υπ΄αριθμ. πρωτ. 72838/Ε2/18-06-2021 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην των παρακάτω εκπαιδευτικών.

Τι αναφέρει η απόφαση

Με απόφαση της υπουργού παιδείας ανακαλείται η υπ΄αριθμ. πρωτ. 72838/Ε2/18-06-2021 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.