«Αποκλεισμός των εκπαιδευτικών ΠΕ κοινών ειδικοτήτων σε δομές εκπαίδευσης»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/01/2020 - 10:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Για την άδικη αντιμετώπιση –αποκλεισμό απόσπασης των εκπαιδευτικών Π.Ε. κοινών ειδικοτήτων σε δομές εκπαίδευσης – εν όψει της φετινής διαδικασίας ολοκλήρωσης αποσπάσεων για τη μονάδα απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ

Της αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Βιολέττας Πατέλη

Με πρόσκληση, της ΠΔΕ Αττικής, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΆΝΩ του Ψ.Ν.Α. με εκπαιδευτικούς και Υπεύθυνο/η Τμημάτων ΑΘΗΝΑ , 12-10-2018Α.Π.:Φ.11.3/16597 καλεί εκπαιδευτικούς τυπικής εκπαίδευσης και κοινών ειδικοτήτων ( ΠΕ 05,06,86) να συμμετέχουν προκειμένου να αποσπαστούν για 3 χρόνια στην εν λόγω μονάδα.

Στη διαδικασία υποβάλλει αίτημα και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς το σχολείο 18ΑΝΩ δύναται να στελεχώνεται κατά ένα μέρος από μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της τυπικής εκπαίδευσης.Με την ΠΡΑΞΗ 13/18-02-2019 και μετά από κατάρτιση αξιολογικού πίνακα το πενταμελές συμβούλιο (από το όποιο επισημαίνουμε ότι απουσιάζει αιρετός Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης) εισηγείται προς το Υπουργείο τα ονόματα για απόσπαση στα τμήματα βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών που προσδιορίστηκαν. Επισημαίνουμε ότι οι αξιολογικές μονάδες προέκυψαν από το άθροισμα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και της συνέντευξης που έδωσε κάθε υποψήφιος. Στην εισήγηση προτείνεται προς απόσπαση και η συνάδελφος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η χρονοβόρα διαδικασία που ακολούθησε με εκκρεμότητα της απόσπασής της συναδέλφου στην προαναφερόμενη εκπαιδευτική δομή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την προετοιμασία των μαθητών για τις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου 2019.

Στην τελική απόφαση του Υπουργείου εμπεριέχεται απορριπτική άποψη για την απόσπαση αναφέροντας ότι «η πρόταση της Πενταμελούς Επιτροπής θα πρέπει να περιοριστεί σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν τα απαραίτητα προσόντα». Eνώ λοιπόν η συνάδελφος είναι εντός προκήρυξης και επιλέγεται ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζεται στην πρόσκληση, άνευ τεκμηρίωσης από τη διοίκηση του Υπουργείου και αφού είχε τελειώσει η σχολική χρονιά απορρίπτεται η απόσπασή της. Δηλ. η συνάδελφος Π.Ε. αδικαιολόγητα απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι δεν επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων από την Α΄βαθμια Εκ/ση στη Β΄ Δ/θμια εκπαίδευση;;

Ούτε από την απάντηση της περιφέρειας (12/9/19) στην υποβολή ερωτήματος (9-7-2019) που κατατέθηκε από την ενδιαφερόμενη, ούτε από την απάντηση του Υπουργείου προς την περιφέρεια (24/6/19),ούτε στην αίτηση θεραπείας (26-08-2019) –για την οποία δεν έλαβε απάντηση-, προκύπτει το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων από την Α/θμια στην Β/θμια εκπαίδευση.Εδώ ενημερωτικά να επισημάνουμε ότι τόσο στα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ) όσο κα στα ΕΕΕΕΚ Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (δομές Β΄βάθμιας) έχουν δυνατότητα απόσπασης αλλά και ανάληψης θέσης ευθύνης όχι μόνο κοινές ειδικότητες αλλά και ΠΕ 70 που είναι αμιγώς ειδικότητα Α΄ βάθμιας.

Όσον αφορά στην Εγκύκλιο αποσπάσεων που εκδίδεται ετησίως από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, αναγράφεται επακριβώς ότι «δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα που παρέχεται με την εγκύκλιο για τη μετακίνηση με απόσπαση κοινών ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια, υποδηλώνει ότι δεν υφίσταται κάποιο θεσμικό πλαίσιο που να απαγορεύει ρητά τη μετακίνηση των κοινών ειδικοτήτων από και προς τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Γιατί λοιπόν μπορεί να είναι απαγορευτικό το αντίθετο; Μπορεί να υπάρχουν και να ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τις κοινές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια και την Δ/θμια;;

Κι ενώ μένουν αναπάντητα όλα τα παραπάνω

30/8/19 η ΠΔΕ Αττικής εκδίδει νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με εκπαιδευτικούς ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04,  ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ78, ΠΕ86. αποκλείοντας αυτή τη φορά εκ προοιμίου τη συμμετοχή πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών καλώντας αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατόπιν των παραπάνω καταγγέλλουμε ότι

  • διαμορφώνεται καθεστώς άνισων δικαιωμάτων σε κοινούς κλάδους εκπαιδευτικών, με ισότιμα πτυχία ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, επομένως, εγείρονται θέματα άνισης μεταχείρισης, ματαίωσης της προσδοκίας του ατόμου και στέρησης του συνταγματικού του δικαιώματος της επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξής του σύμφωνα με τις ικανότητες και τα προσόντα του.
  • το ΥΠΕΠΘ δε γνωστοποίησε εγκαίρως τους λόγους για τους οποίους η συνάδελφος στερείται το δικαίωμα της ώστε να της παρέχεται η δυνατότητα να ενεργήσει τα νόμιμα για να το επαναδιεκδικήσει. Αποτέλεσμα αυτού η καθυστέρηση υποβολής Αίτησης Θεραπείας και απώλεια ευκαιρίας για υποβολή αιτήσεων σε άλλους φορείς ή σχολεία σύμφωνα με τις τρέχουσες Προκηρύξεις.

 

Καλούμε:

  • τη ΔΟΕ να πάρει απόφαση για διεκδίκηση των παραπάνω.
  • Η Περιφέρεια η οποία είχε την ευθύνη για την έκδοση των προκηρύξεων και τη διενέργεια των διαδικασιών απόσπασης να αναδείξει το ζήτημα.
  • Το Υπουργείο να αποκαταστήσει την αδικία.
  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: