Με ανακοίνωση τους των πρώην , ζητούν λύση στα χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες από αυτούς.

Η ανακοίνωση

Επί τέσσερα περίπου χρόνια, οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας, οι οποίοι αριθμούνται περίπου σε μισό εκατομμύριο επιστήμονες, εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομηρία από την πολιτεία, καθώς ακόμη δεν έχουν προβλεφθεί διαδικασίες εξομοίωσης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.

Παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν σε Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε τμήματα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.

Οι διαδικασίες αντιστοίχισης/εξομοίωσης πτυχίων σε επίπεδο Α.Ε.Ι. δεν αποτελούν μια πρωτόγνωρη διαδικασία στην ελληνική ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επί παραδείγματι, παρόμοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την πρώην Σχολή Παντείου Πολιτικών Επιστημών και την Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), όπου με το Π.Δ. 377/1989 προβλέφθηκε η ισοτιμία και η αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί στο παρελθόν και για σχολές ανωτέρας βαθμίδας, όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ), που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει λάβει γνώση επί του μείζονος αυτού ζητήματος, τόσο από τους Συλλόγους Αποφοίτων, όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ουδεμία ενέργεια δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη προς την κατεύθυνση της δίκαιης διευθέτησής του.

Με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο Υπουργικό Συμβούλιο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, στις 29/03/2022, καλούμε τόσο την ίδια, όσο και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, να λάβουν την πρωτοβουλία, ώστε να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις στο παρόν νομοσχέδιο οι οποίες θα προβλέπουν διαδικασίες εξομοίωσης και αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων,

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ & Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ