Απόφαση Επιστημονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/08/2013 - 02:32 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΠ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Δ.)

Τo Δ.Σ.

της Επιστημονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου (ΕΠ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Δ.) συνήλθαμε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 με θέμα τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Νέο Γενικό Λύκειο και στα Επαγγελματικά Λύκεια καθώς και στα Γυμνάσια σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα γυμνασίων και αποφασίσαμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

Κρίνουμε ως θετική τη διδασκαλία των Αγγλικών τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου όπως προβλέπεται από το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα γυμνασίων.

Μέσα στο σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο προβλέπεται η μείωση ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Α' Γενικού Λυκείου σε δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. Κάτι αντίστοιχο έχει ήδη συντελεστεί από το σχολικό έτος 2012-2013 στα ΕΠΑ.Λ.

Θεωρούμε ότι υπάρχει ασάφεια σχετικά με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής στην Α΄ Γενικού Λυκείου καθώς ο υφυπουργός στην απάντησή του προς την Ένωση καθηγητών Αγγλικής Ημαθίας στις 5 Αυγούστου 2013 παραπέμπει στην αρ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1129), σύμφωνα με την οποία η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Η ασάφεια αυτή προκαλεί σύγχυση στους συναδέλφους που εργάζονται στα λύκεια καθώς δημιουργεί αβεβαιότητα για το ωράριο και εν τέλει σε πολλές περιπτώσεις για τη διατήρηση της οργανικότητας της θέσης τους

Η αγγλική γλώσσα που διδάσκεται από πτυχιούχους αγγλικής φιλολογίας είναι απαραίτητο εφόδιο για πρόσβαση στη γνώση, επαγγελματική αποκατάσταση και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Πολλές είναι οι Σχολές στις οποίες η εισαγωγή και η φοίτηση προϋποθέτουν την αγγλομάθεια. Είναι δε ευρέως γνωστό ότι το μάθημα των Αγγλικών είναι βασικό σε όλα τα δημόσια ευρωπαϊκά σχολεία. Προτείνουμε επομένως την ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και την αναβάθμισή της, ώστε η επαρκής γνώση της να αποκτάται στο δημόσιο σχολείο με τη σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).

Επιπροσθέτως, ζητούμε τη διατήρηση των τριών (3) ωρών διδασκαλίας στην Α΄ Λυκείου και τη διδασκαλία των Αγγλικών ως μάθημα γενικής παιδείας στη Β ΄και Γ΄ Λυκείου δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και επιπλέον τη διδασκαλία των Αγγλικών ως μάθημα κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου για όσους μαθητές προτίθενται να εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα των αγγλικών με τη δημιουργία ξεχωριστών τμημάτων, όπως γίνεται για όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης. Με τον τρόπο αυτό θα ανακουφιστούν τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι οικογένειές τους οι οποίοι κάθε χρόνο εναγωνίως αναζητούν εκτός σχολείου τη στοχευμένη διδασκαλία που απαιτείται για την πανελλαδική εξέταση του μαθήματος και η οποία δεν πραγματοποιείται επαρκώς στα χρονικά όρια και το διαφορετικό προσανατολισμό ενός τμήματος γενικής παιδείας.

Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η γνώση της εξειδικευμένης για κάθε τομέα ορολογίας η οποία είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε μία (1) διδακτική ώρα εβδομαδιαίως.

Ζητούμε την επίσπευση της επιμόρφωσή μας (Β' επιπέδου) στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη.

Επίσης, θεωρούμε απαραίτητη την αναγνώριση του πτυχίου μας ως πιστοποίηση άριστης γνώσης της Αγγλικής και κατά συνέπεια την αντίστοιχη μοριοδότησή μας.

Η Πρόεδρος Η υπεύθυνη επικοινωνίας

Μαριάντζελα Μυριαλλάκη Ευαγγελία Κακαβούλη

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso