To καθεστώς του μισθολογίου-βαθμολογίου που ισχύει στον «πυρήνα» του Δημοσίου επεκτείνεται και στους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στους απασχολούμενους στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, των νομικών προσώπων των ΟΤΑ κ.ά, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτό συνεπάγεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου, όλοι οι φορείς που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα κατατάξουν τους υπαλλήλους στους νέους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια με αποτέλεσμα περικοπές στους μισθούς, στο ύψος αυτών που ισχύουν ήδη για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλλήλους – περί το 20ο/ο. Την ίδια ώρα, η πραγματικότητα του νέου Μεσοπρόθεσμου επιβάλλει την ένταξη κάθε τρίμηνο 6.250 υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κατόπιν αξιολογήσεως. Στην κατεύθυνση αυτή, εκπαιδευτικοί, γιατροί, διπλωμάτες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί και υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα μπουν στο μικροσκόπιο της υποχρεωτικής αξιολόγησης, για να «βρεθούν» οι 25.000 που θα απολυθούν εντός του 2013. Η «Κ» φωτίζει τις βασικές πτυχές της διαδικασίας, με βάση όσα σχεδιάζονται από το κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Task Force, που βρίσκεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

1. Πότε θα γίνει η αξιολόγηση;

– Από τον Ιανουάριο, σε όσους φορείς έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπηρεσιών θα δημιουργηθούν τα νέα οργανογράμματα και παράλληλα θα αρχίσει η αξιολόγηση των υπαλλήλων που έχουν εισαχθεί στο Δημόσιο χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες. Στις οργανικές θέσεις αρχικά θα τοποθετηθεί το προσωπικό που έχει εισαχθεί στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών και ακολούθως όσοι αξιολογηθούν θετικά βάσει βαθμολογίας.

2. Πώς θα αξιολογηθούν;

– Γραπτώς με τεστ δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθεί από το ΑΣΕΠ. Στην τελική βαθμολόγηση θα προσμετρηθεί και το υπηρεσιακό προφίλ του καθενός, όπως αποτυπώνεται στον προσωπικό του φάκελο. Ιδιαίτερο βάρος θα δίνεται στον βαθμό συνεργασίας που επιδεικνύουν με τους συναδέλφους τους, στη σχέση που διαμορφώνουν με τους πολίτες και στη δυνατότητα επίτευξης προσδιορισμένων στόχων. Οι εργαζόμενοι που θα συγκεντρώσουν τη χαμηλότερη βαθμολογία θα είναι «υποψήφιοι» για να ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

3. Ποιοι θα διαγωνισθούν;

– Ολοι ανεξαιρέτως, είτε εργάζονται σε υπουργεία, ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είτε έχουν σύμβαση αορίστου σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ. Στην αξιολόγηση θα λάβουν μέρος και οι περίπου 2.000 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μπήκαν προσφάτως στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας και πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, όπου έχουν διαπιστωθεί κενά. Δεν θα υποβληθούν στο γραπτό τεστ οι απόφοιτοι γυμνασίου.

4. Πώς θα βαθμολογούνται;

– Με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας, αλλά και με γραπτές εξετάσεις. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο (π.χ. ΤΕ Οικονομικών), με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20ο/ο της τελικής αξιολόγησης. Οι σπουδές θα έχουν βαθμό βαρύτητας περίπου 25ο/ο με 30ο/ο, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, ενώ με 15ο/ο θα μοριοδοτούνται όσοι έχουν λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Το κριτήριο της εμπειρίας θα συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία με 30ο/ο.

5. Το τεστ δεξιοτήτων τι θα περιλαμβάνει;

– Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Κατά τους Γάλλους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα καταλαμβάνει το 20ο/ο της τελικής βαθμολογίας.

6. Πού θα διαγωνισθούν;

– Σε αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, για να μπορεί να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαφοροποιημένα ανά κλάδο εργαζομένων. Η μηχανογραφημένη εξέταση θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (υπολογίζεται από 2-3 ώρες) και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι άμεση.

Της Φωτεινης Καλλιρη

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ