Τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών στα προς τους μαθητές ζητά η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν μόνο τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές. Αντιθέτως, περιπτώσεις όπως η χορήγηση φαρμάκου σε ειδικού τύπου ασθένειες (π.χ. διαβήτης, επιληψία, αλλεργικό σοκ), δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά οφείλουν οι γονείς να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. Σε περιπτώσεις, όμως, όπως το αλλεργικό σοκ, το υπογλυκαιμικό επεισόδιο ή η επιληπτική κρίση, κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

 

Η δε παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή απαιτεί την τήρηση γραφειοκρατικής διαδικασίας και έγκριση από το Υπουργείο, αφορά δε – τυπικά τουλάχιστον – μόνο τους συγκεκριμένους μαθητές που την έχουν αιτηθεί και όχι το σύνολο των μαθητών του σχολείου.
Η βουλευτής επαναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις που είχε καταθέσει ήδη από το 2014 για τη δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου που μπορεί να προβλέπει:

α) την υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (τουλάχιστον ενός σε κάθε σχολική μονάδα) σε θέματα παροχής στοιχειωδών πρώτων βοηθειών για συνήθη περιστατικά αλλά και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως είναι το αλλεργικό – αναφυλακτικό σοκ, η υπογλυκαιμία κ.α., ίσως και με την παροχή κάποιου μισθολογικού ή βαθμολογικού κινήτρου, καθώς και νομικής κάλυψης, λόγω και της αυξημένης ευθύνης,
β) τη διασύνδεση σχολείων ανά περιοχή με συγκεκριμένο νοσοκομείο ή μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. ώστε να υπάρχει ορισμένο σημείο επαφής για τη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης που απειλεί την υγεία των μαθητών,
γ) τον καθορισμό ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισμού και φαρμάκων που πρέπει να διαθέτει κάθε σχολείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ειδικών φαρμάκων για παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένη πάθηση η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο, με ευθύνη των Διευθυντών και των γονέων των συγκεκριμένων παιδιών και
δ) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των παιδιών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και β) τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: Παροχή πρώτων βοηθειών εντός των σχολείων
Για ακόμη μία σχολική χρονιά, το ζήτημα της ετοιμότητας των σχολείων να παρέχουν πρώτες βοήθειες στους μαθητές, είτε σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας πάθησης, είτε σε περίπτωση αιφνίδιου επεισοδίου, παραμένει άλυτο.
Σύμφωνα με την Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση και τη σχετική εγκύκλιο Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ του Τμήματος Μαθητικών Θεμάτων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Φαρμακευτική Αγωγή Μαθητών εντός Σχολικού Ωραρίου», που παραμένει σε ισχύ, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν μόνο τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές.

 

Αντιθέτως, περιπτώσεις όπως η χορήγηση φαρμάκου σε ειδικού τύπου ασθένειες, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, η επιληψία ή το αλλεργικό σοκ, δεν ανήκουν στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά οφείλουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. Σε περιπτώσεις, όμως, όπως το αλλεργικό σοκ, το υπογλυκαιμικό επεισόδιο ή η επιληπτική κρίση, κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία.
Η δε παρουσία Σχολικού Νοσηλευτή απαιτεί την τήρηση γραφειοκρατικής διαδικασίας και έγκριση από το Υπουργείο, αφορά δε – τυπικά τουλάχιστον – μόνο τους συγκεκριμένους μαθητές που την έχουν αιτηθεί και όχι το σύνολο των μαθητών της Μονάδας (εγκύκλιος υπ’ αρ. 87755 /Δ3-25.5.2017 για το σχολικό έτος 2017-2018).
Πράγματι, είναι θετικό ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει όλα τα αιτήματα για Σχολικούς Νοσηλευτές. Πάλι, όμως, αρκετά σχολεία παραμένουν χωρίς ουσιαστικά καμία κάλυψη σε θέματα πρώτων βοηθειών επειδή κανένα παιδί δεν παρουσιάζει κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.

 

Όπως είχα τονίσει σε ερώτηση που είχα καταθέσει ήδη από το 2014 και επαναφέρω ως πρόταση, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών εντός του σχολικού χώρου που μπορεί να προβλέπει:
α) την υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (τουλάχιστον ενός σε κάθε σχολική μονάδα) σε θέματα παροχής στοιχειωδών πρώτων βοηθειών για συνήθη περιστατικά (π.χ. τραυματισμός, πνιγμός, λιποθυμία κ.α.) αλλά και για κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως είναι το αλλεργικό – αναφυλακτικό σοκ, η υπογλυκαιμία για διαβητικούς μαθητές, οι κρίσεις επιληψίας κ.α., ίσως και με την παροχή κάποιου μισθολογικού ή βαθμολογικού κινήτρου, καθώς και νομικής κάλυψης, λόγω και της αυξημένης ευθύνης,
β) τη διασύνδεση σχολείων ανά περιοχή με συγκεκριμένο νοσοκομείο ή μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. ώστε να υπάρχει ορισμένο σημείο επαφής για τη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης που απειλεί την υγεία των μαθητών,
γ) τον καθορισμό ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισμού και φαρμάκων που πρέπει να διαθέτει κάθε σχολείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ειδικών φαρμάκων για παιδιά που εμφανίζουν συγκεκριμένη πάθηση η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο, με ευθύνη των Διευθυντών και των γονέων των συγκεκριμένων παιδιών και
δ) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των παιδιών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
Προτίθεστε να προχωρήσετε στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την παροχή πρώτων βοηθειών εντός του σχολικού χώρου, σύμφωνα και με τις ανωτέρω προτάσεις;
Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης