Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Παιδείας στο αίτημα Συλλόγου Τριτέκων για προτεραιότητα σε μεταθέσεις και αποσπάσεις.

Μεταξύ των όσων αναφέρει το Υπουργείο τονίζει ότι:

Τρίτεκνοι όπου ο ένας γονιός έχει πεθάνει εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους

Τρίτεκνοι όπου ο ένας γονιός έχει αναπηρία άνω του 67% εξομοιώνονται επίσης με τους πολύτεκνους.

Επίσης για το τρίτο παιδί στις αποσπάσεις δίνονται 8 μόρια.

Δείτε την του Υπουργείου