Απάντηση Υπουργείου σε έγγραφο ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2015 - 19:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Σε απάντηση του αριθμ.1327/30-3-2015 εγγράφου σας, σχετικά με τις ημερομηνίες λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι, ισχύουν οι διατάξεις της παρ.

20, του άρθρου 36, του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193 τ.Α΄/17-9-2013) σύμφωνα με τις οποίες:

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κα Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε ότι αφορά τις προτάσεις σας, σας γνωρίζουμε ότι για την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου απαιτείται εκ νέου νομοθετική ρύθμιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Loading...


  • europalso   ideascentral