Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας: Απαντήσεις …σε απορίες που διατυπώθηκαν στην ημερίδα 12/5/2014
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,
Κατανοώντας την ανάγκη σας για όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου αναζήτησα απαντήσεις στις απορίες σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ και σας μεταφέρω τα παρακάτω:
Στη σχετική εγκύκλιο 4703/ 7 – 5 – 2014 αναφέρεται «… σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θέμα ή θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους, είναι δυνατή και δεύτερη κλήρωση θεμάτων … υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί προηγουμένως σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη δεύτερη αυτή κλήρωση.»
Στους λόγους που θα αναφέρετε στο πρακτικό μπορεί να είναι και το χαμηλό επίπεδο των μαθητών σας, επαρκώς αιτιολογημένο.
Η Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.
Για την Χημεία:
Δεν απαιτείται απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας των μετάλλων, δεδομένου ότι και στις σχετικές ασκήσεις του βιβλίου αναγράφεται στο τέλος της κάθε μιας.
Για την Φυσική:
Οι σχέσεις ΣFx=0, ΣFy=0 αναγράφονται στην παράγραφο 1.3.6, που είναι εκτός ύλης.
Σε επικοινωνία με το ΙΕΠ μου είπαν ότι ο προβληματισμός υπάρχει και θα έχουμε μία απάντηση το συντομότερο δυνατόν, πιθανώς και γραπτά.
Σας επισημαίνω, βέβαια, ότι οι προφορικές πληροφορίες δεν έχουν την εγκυρότητα μιας εγκυκλίου.
Αναρτήθηκε από Ασημίνα Κοντογεωργίου
akontogeorgiou.blogspot.gr