ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ.

Βασίλης Βούγιας
ΑΙΡΕΤΟΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 17812/Γ6 Απόφαση, ΦΕΚ 315,τ.Β, 12/02/2014:”Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών” “Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.”