Αντιμέτωποι με τσουχτερά που θα φτάνουν και τις 10.000 ευρώ βρίσκονται και οι στη περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής να καπνίζει εντός σχολικού χώρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις νέες διατάξεις που διέπουν τον αντικαπνιστικό νόμο. Ήδη υπάρχει μια αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα που τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τα όσα ισχύουν πλέον στην νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Δ/μιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σωκράτη Σαβελίδη οι μαθητές και στο παρελθόν έχουν ζητήσει μέσω των μαθητικών τους οργάνων την δημιουργία ειδικών χώρων για να μπορούν να όμως αυτό απαγορεύεται ρητά απο την νομοθεσία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τίθενται σε ισχύ οι περιορισμοί και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού (όπως προβλέπεται στο Ν. 4419/2016), ενώ για την εφαρμογή τους το υπουργείο ζητά από τις αρμόδιες αρχές «τακτικές, έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις».

 

Παράλληλα,  σύμφωνα με το thessaliatv.gr, προβλέπεται η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης καπνίσματος/ατμίσματος από δημόσιους λειτουργούς, δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και  υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους.

 

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικές, έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις των διατάξεων του ν.4419/2016 και τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.