Αναχώματα στη φυγή από τα ιδιωτικά σχολεία με εκπτώσεις στα δίδακτρα