Σύμφωνα με πληροφορίες και το σχετικό Ανακοινωθέν της Βουλγαρικής Εκκλησίας συνεδρίασε σήμερα 1 Ιουνίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας με θέμα την Μεγάλη Σύνοδο.
Κατά τη συνεδρίαση και μετά από διεξοδικές συζητήσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη από 16 έως 26 Ιουνίου αποφασίστηκε η μη συμμετοχή του Πατριαρχείου Βουλγαρίας στη Σύνοδο εάν δεν γίνουν σεβαστές οι βουλγαρικές προτάσεις για θεματικές και οργανωτικές αλλαγές.
Συγκεκριμένα η Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας επεσήμανε ότι απουσιάζουν από την ατζέντα της Μεγάλης Συνόδου σημαντικά θέματα με σύγχρονο ενδιαφέρον που απαιτούν έγκαιρη απόφαση σε οικουμενικό επίπεδο. Επίσης παρατηρήθηκε ότι έχουν εκφραστεί διαφωνίες Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών σε ορισμένα κείμενα που είχαν εγκριθεί για τη Μεγάλη Σύνοδο. Τονίστηκε επιπλέον ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Μεγάλης Συνόδου υπάρχει αδυναμία επεξεργασίας των κειμένων κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.
Επιπλέον η προτεινόμενη θέση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως έχει σχεδιαστεί στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις της Συνόδου παραβιάζει την αρχή της ισότητας των Προκαθημένων. Ακατάλληλες είναι και οι θέσεις των παρατηρητών της Συνόδου. Τέλος το οικονομικό κόστος για τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο είναι αδικαιολόγητα υψηλό.
Μετά τα ανωτέρω η Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την αναβολή της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου ώστε αυτή να μην πραγματοποιηθεί στις 16 έως 26 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και να συνεχιστεί το έργο της προετοιμασίας για τη σύγκλησή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Διαφορετικά η ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δήλωσε κατηγορηματικά την απόφασή της να απέχει από τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 16 έως 26 Ιουνίου τρέχοντος έτους.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (1/6/2016) – στα Βουλγαρικά

РЕШЕНИЕ на Св. Синод от 1 юни 2016 г. относно ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОР (16 – 26 юни 2016 г., о-в Крит)

На днешното си заседание Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав, прот. №12 / 1.06.2016 г., проведе обстойни разисквания по въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни 2016 г., остров Крит.
Във връзка с Всеправославния събор Св. Синод реши да предложи неговото отлагане, както и да не участва в Събора, ако българските предложения за тематични и организационни промени не бъдат отчетени и уважени.
За своята позиция Св. Синод взе предвид следните съществени причини и обстоятелства:
1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;
2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;
3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;
4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;
5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;
6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора.
След проведеното гласуване Св. Синод единодушно Р Е Ш И:
I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16 – 26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;
II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.