Ανασυγκρότηση 13 ΠΥΣΕΕΠ μετά την επιλογή νέων .Οι νέες συνθέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ανασυγκρότηση 13 ΠΥΣΕΕΠ

Ανασυγκροτήθηκαν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας, μετά την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Υπενθυμίζουμε πως μέλη των ΠΥΣΕΕΠ αποτελούν δυο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου, ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και δυο (2) αιρετά μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Μετά από απόφαση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ περί παραίτησης των αιρετών μελών ΕΕΠ από τα ΠΥΣΕΕΠ, τα οποία προήλθαν από τις αμφισβητούμενες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020, σε κάποια εκ των ΠΥΣΕΕΠ υπάρχουν διορισμένα μέλη (και εκπαιδευτικοί!) στη θέση των παραιτηθέντων αιρετών ΕΕΠ. Σε αρκετά εκ των 13 ΠΥΣΕΕΠ της χώρας δεν παραιτήθηκαν, παρά την εντολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, τα εκλεγμένα μέλη ΕΕΠ που προήλθαν από τις αμφισβητούμενες εκλογές.

1. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

2. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

3. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

4. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

5. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Θεσσαλίας

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

6. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

7. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

8. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

9. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

10. Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

11. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

12. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Πελοποννήσου

Απόφαση στη Διαύγεια ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

13. Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση στη Διαύγεια ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ