Αναρτώνται οι νέοι Πίνακες Αναπληρωτών ΠΕ70 και ΠΕ60 Ενημέρωση από Αναπληρωτές Δάσκαλοι

Στις 4 περίπου θα αναρτηθούν οι νέοι με διορθωμένα τα λάθη στα εξάμηνα στο

Προς τούτο θα έχουμε και την πρώτη ανακοίνωση και από τον σήμερα.
Η πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων ισχύει η ίδια.

Η βασική κατάταξη στους γίνεται με τη σειρά ως εξής:
1. Προϋπηρεσία
2. Εξάμηνο – εξεταστική περίοδο κτήσης πτυχίου
3. Βαθμός πτυχίου
4. Ημερομηνία δημιουργίας φακέλου

Στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται από φέτος και οι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω , οι οποίοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προτάσσονται στους πίνακες αφού εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες.

Τελευταίοι στους πίνακες τοποθετούνται όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.