Δεύτερη ανάρτηση πινάκων για φιλολόγους και γερμανικής φιλολογίας

Για τις θέσεις στα πειραματικά σχολεία

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από τη ΔΕΠΠΣ η 2η ανάρτηση των πινάκων για τους υποψήφιους αναπληρωτές στα Πειραματικά Σχολεία για τις ειδικότητες ΠΕ02 και ΠΕ07.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο στους πίνακες (δεύτερης ανάρτησης) έχουν συμπεριληφθεί και τα ονόματα των αιτούντων που κατέθεσαν αίτηση στα σχολεία ΠΓ Ηρακλείου και ΠΔΣ Αθηνών (Μαράσλειο).

Οι ενδιαφερόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς και μόνο τους πίνακες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο ηλεκτρονικά στο μέχρι και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.