Αναπληρωτές: Τι ισχύει για τις προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/08/2017 - 13:00 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την σε .

β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), – σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 «Ειδικότερα Θέματα» της αριθμ. 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239 Β΄)

υπουργικής απόφασης – από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου του, με βάση τις προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως:

β1) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης».

β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπλη- ρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, επιλέγοντας την περί- πτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕ- ΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης»

Δεύτερη ευκαιρία για τροποποίηση της δήλωσης περιοχών στους αναπληρωτές

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso