: Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ αναφορικά με την ανάληψη υπηρεσίας,  μπορείτε να μπείτε στο , να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet

Αναλυτικά οι οδηγίες του ΠΑΣΑΔ αναφέρουν:

να πατήσετε προσωποποιημένη πληροφορηση και στη συνέχεια να αναζητήσετε το Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ για να επιβεβαιώσετε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης.
Έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στο σύστημα.

Σε ανάρτησή του ο κ. Ρουμπής αναφέρει:

Οι Δ/ντές – Δ/ντριες και οι Προϊστοι/νες των σχολικών μονάδων να φροντίσουν ώστε να παραδοθούν στη Δ/νσή μας, αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο βάσης, και το αργότερο έως την Παρασκευή 10- 09- 21, οι φάκελοί τους με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στη σελίδα της ΔΠΕ Α’ Αθήνας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στο Γραφείο Αναπληρωτών

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105234386