Αναπληρωτές ως προϊστάμενοι σε διθέσια και τριθέσια σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/06/2018 - 19:04 | Author: Newsroom Ipaidia

Την κάλυψη του νομοθετικού κενού για τους διθέσιων και τριθέσιων πραγματοποιεί διάταξη του Υπουργείου Παιδείας στο νομοσχέδιο για τις .Αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικούς μπορεί η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου να ανατίθεται σε αναπληρωτή.

Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα.

 

Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερ. α της περίπτωσης β της παρ 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015  (Α 176).

Loading...


  • europalso   ideascentral