Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας: Νέοι προϊστάμενοι – Όλα τα ονόματα

«Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συμμόρφωση προς την απόφαση 1910/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» – Aναλυτικά η εγκύκλιος:

Τι αλλάζει στις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων – Πώς θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι

Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε…

Αλλαγές σε μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων και διαδικασίες ΑΣΕΠ

Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε…

Αναπληρωτές ως προϊστάμενοι σε διθέσια και τριθέσια σχολεία

Την κάλυψη του νομοθετικού κενού για τους προϊσταμένους διθέσιων και τριθέσιων σχολείων πραγματοποιεί διάταξη του Υπουργείου Παιδείας στο νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης.Αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικούς μπορεί η άσκηση…