Αναπληρωτές: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για δηλώσεις περιοχών και ανάληψη υπηρεσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/08/2017 - 11:55 | Author: Newsroom Ipaidia

– Το βράδυ της Πέμπτης εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις των αναπληρωτών, σήμερα περιμένουμε τους όριστικούς πίνακες αναπληρωτών ώστε μετά να ακολουθήσουν οι δηλώσεις περιοχών και να προχωρήσουμε στην α φάση των προσλήψεων

Οι δηλώσεις περιοχών θα γίνουν στην ηλεκτρονικό σύστημα του

Η πρόσκληση αναφέρει πως οι εγγεγραμμένοι στους: α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,

(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και

(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων,

1.σε σχολικές μονάδες γενικής εκπ/σης,

2.σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

3.στα μουσικά σχολεία,

4.στα καλλιτεχνικά σχολεία,

5.στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,

6.στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

7.και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

Ανακοινώνονται οι πίνακες αναπληρωτών 2017- Η εγκύκλιος

 

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2016-2017 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

 

Loading...
  • ideascentral

    europalso