Απριλίου- Πότε γίνονται οι όλων των προγραμμάτων – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του :

Ύστερα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα έχει ξεκινήσει η αποστολή χρημάτων προς τις Διευθύνσεις και έχει σταλεί αίτημα προς αυτές οι πληρωμές όλων των προγραμμάτων να γίνουν αύριο Μ. Πέμπτη.