Σύμφωνα με την ΠΕΑΔ , δεν έχει γίνει καμία βελτίωση στον αλγόριθμο υπολογισμού οργανικών κενών της Δευτεροβάθμιας.

Η ανακοίνωση της ΠΕΑΔ:

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται ένα οργανικό κενό για μετάθεση ή διορισμό. Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) μελετώντας τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών κατέληξε πως ο υπάρχων αλγόριθμος όχι μόνο δεν διευκολύνει την εν λόγω διαδικασία, αλλά αντιθέτως “πριονίζει” αρκετά οργανικά κενά, τα οποία μετατρέπονται κατ’ ανάγκην σε λειτουργικά. Μάλιστα, η πρόσφατη εγκύκλιος για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού αναφέρει πως τα κενά και τα πλεονάσματα αθροίζονται από όλα τα σχολεία της αντίστοιχης περιοχής μετάθεσης (Πίνακας Γ) και όχι από όμορα σχολεία (Πίνακας Β), δηλαδή θεωρεί πως ένας εκπαιδευτικός σε κάποιο σχολείο του Κορυδαλλού που δεν συμπληρώνει 20
ώρες Α ́ ανάθεσης θα κληθεί να καλύψει αντίστοιχα κενά στη Σαλαμίνα, καθώς και οι δύο περιοχές ανήκουν στην ίδια μεταθετική περιοχή (Α ́ Πειραιά)!!! Αυτό στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει, καθώς όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό
τους με μαθήματα Β ́ ανάθεσης και καλούνται οι αναπληρωτές, σαν εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας, να καλύψουν τα όποια κενά από σχολείο σε σχολείο. Με αυτή την τακτική φτάσαμε στο σημείο οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι άνω των 50 ετών και να έχουν πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσία πλήρους ωραρίου (10 μήνες ανά σχολική χρονιά).

Σε προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Δ. με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας στα τέλη Αυγούστου αποσπάσαμε την υπόσχεση ότι θα ιδρυθούν νέες οργανικές θέσεις στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι θα μελετηθεί η λειτουργία του αλγορίθμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Επίσης, σε συνάντησή μας μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας καταθέσαμε εκ νέου τις προτάσεις μας για αλλαγή του αλγόριθμου, κατόπιν και δικής του προτροπής. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι ο αλγόριθμος να παραμείνει ο ίδιος για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να μη γίνει καμία προσπάθεια βελτίωσής του και να ζητηθούν εισηγήσεις σχετικά με τη σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων (σύμφωνα με αίτημα του Γ.Γ. που απεστάλη στις Διευθύνσεις στις 25.01.2023) μόνο στις ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέλουμε να επισημάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας τα εξής:

1. Η εκπαίδευση των παιδιών δεν σταματά στην Έκτη Δημοτικού. Είναι
υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει ίσες ευκαιρίες για μόρφωση στα παιδιά
όλων των ηλικιών και να στελεχώνει με εκπαιδευτικό προσωπικό όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης. Ακριβώς επειδή η Δευτεροβάθμια είναι
υποστελεχωμένη και αντιμετωπίζεται ως ο “φτωχός συγγενής”, αποτελεί
απαίτηση του κλάδου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να γίνει από φέτος η
αρχή για τη στήριξη και στελέχωσή της με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

2. Με την επιμονή για εφαρμογή του υπάρχοντος αλγόριθμου – “κόφτη” των
οργανικών κενών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρόκειται ποτέ να
γίνουν πράξη τα επαναλαμβανόμενα λόγια της Υπουργού Παιδείας ότι στόχος
είναι να καταργηθεί ο στρεβλός θεσμός του αναπληρωτή, ο οποίος θα πρέπει
να κάνει αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή να αναπληρώνει μόνο σε έκτακτες
ανάγκες. Εφόσον ο αλγόριθμος “στραγγαλίζει” τα οργανικά κενά της
Δευτεροβάθμιας, οι ανάγκες δεν θα καλυφθούν ποτέ με σταθερό και μόνιμο
προσωπικό, αλλά πάλι με αναπληρωτές.

3. Ζητάμε τη δημοσιοποίηση των πινάκων Α, Β, Γ για κάθε περιοχή μετάθεσης,
βάσει των οποίων υπολογίζονται τα οργανικά κενά, καθώς και του πλήθους
των αιτήσεων για συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας για το
έτος 2023 και εφεξής