Ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ αναφορικά με τη  ΕΣΠΑ:

Ύστερα από χθεσινη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα επιτελικής δομής ΕΣΠΑ η μισθοδοσία Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Οκτώβρη.