: Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γ. Μπουλμέτη και τον Β. Βούγια, σήμερα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, αναμένονται οι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και η ανακοίνωσή τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση αποστολής SMS στους προσληφθέντες .

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο καταγραφής των κενών την οποία  απέστειλε το ΥΠΑΙΘ στις Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας, με σκοπό την κάλυψή τους, με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, η οριστικοποίηση των καταχωρισμένων κενών πραγματοποιήθηκε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας την Τετάρτη 17.11.2021.

Τα κενά αφορούν σε προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ): Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) . Σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ). Για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης μαθητών (εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25).