– ΟΛΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΔΩ – Σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΑΣΑΔ απο τη Διεύθυνση Προσωπικού, η για τις δηλώσεις είναι προς υπογραφή (έχει υπογραφεί το πιθανότερο) και για ΦΕΚ.

UPD: Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Το χρονικό διάστημα που θα δίνεται για το πέρας της διαδικασίας θα είναι 5 ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Ο ΠΑΣΑΔ ενημέρωσε πως ενδέχεται εδώ ο κίνδυνος να μην έχει βγει η και ζητήσαμε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Η απάντηση που δόθηκε ήταν πως θα γίνει προσπάθεια να γίνουν οι αιτήσεις με γνώση των μορίων κάθε σχολείου.

Στο αίτημα για αύξηση στις επιλογές προτίμησης,  ενημέρωσε η Διευθύντρια πως πλέον δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός επιλογών.

Σε επικοινωνία που είχε ο ΠΣΑΕΠ  με το υπουργείο ανέφεραν πως  η δημοσίευση των οριστικών και η έναρξη για την δήλωση περιοχών θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.

Σχετικά με την των σχολικών μονάδων μας ανέφεραν πως θα γίνει μέσα στις δηλώσεις περιοχών ώστε να βοηθηθούν οι αναπληρωτές στις τους.

Αναπληρωτές – Τελευταίες ειδήσεις για

Σύμφωνα με ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ σχετικά με τους πίνακες αναπληρωτών 2018 στις αρχές αυτής τη εβδομάδας περιμένουμε την ανακοίνωση των οριστικών με την ταυτόχρονη ή κατά μία ημέρα αργότερα, έναρξη των δηλώσεων αφού το ΑΣΕΠ είχε αποστείλει το προηγούμενο διάστημα όλες τις αποφάσεις επί των ενστάσεων (περίπου 80 στην Α/βάθμια) στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου αυτό να προβεί στις αλλαγές στους πίνακες και να αναρτηθούν οι κυρωμένοι.

Πίνακες αναπληρωτών 2018 –

Στο μεταξύ επανακαθορίζονται οι ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3399/τ.Β΄/10-8-2018 και αφορά στον επανακαθορισμό μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη σελίδα 42539,διορθώνεται το τμήμα του πίνακα που αφορά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές θα ξεκινήσουν αφού κυρωθούν οι το αργότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και πιό συγκεκριμένα εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των οριστικών . Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2017 2018 οι δηλώσεις περιοχών έγιναν την τελευταία βδομάδα από τους υποψηφίους αναπληρωτές στον

Αναφορικά με τις  για την Α φάση το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα με σκοπό να είναι εγκαίρως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία  ώστε να ξεκινήσει το σχολικό έτος ομαλά.

Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Α φάση  μέσα στο πρώτο πενταήμερο του  Σεπτεμβρίου για να προλάβουν να παρουσιαστούν οι αναπληρωτές μέχρι την Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου στα σχολεία

– Αγιασμός

Υπενθυμίζουμε οτι φέτος η έναρξη του σχολικού έτους είναι Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου συνεπώς θα πρέπει οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου για τον αγιασμό 2018.

Διάταξη προβλέπει εξασφάλιση 35,8 εκ ευρώ για μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 28  Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.»

Αναπληρωτές – – Τί ίσχυσε πέρυσι  –

Οι υποβάλλονται από την Παρασκευή 25 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπαιδευτικού

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στον ιστότοπο του   (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το «Εγχειρίδιο Αίτησης Εκπαιδευτικού», που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης – Δήλωσης περιοχών προτίμησης.

Οι υποψήφιοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς τους (username, password) και επιλέγουν το στοιχείο «Ιστορικό Αιτήσεων». Στη συνέχεια, επιλέγουν ξεχωριστά τις αιτήσεις σχολικού έτους 2017-2018 («Αίτηση Αναπληρωτή» ή «Αίτηση Ωρομισθίου» ή «Αίτηση Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ» ή «Αίτηση Ωρομισθίου ΣΜΕΑΕ» ή «Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία» ή «Ωρομισθίου σε Μουσικά Σχολεία») και δηλώνουν τις περιοχές προτίμησής τους, ανά αίτηση.

Στις προτεινόμενες «Ενέργειες» υπάρχουν οι επιλογές «Προβολή- Επεξεργασία» και «Αφαίρεση περιοχών αίτησης». Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2017-2018), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία θα οριστεί με σχετική ανακοίνωση.

Στο ipaideia.gr θα αναρτηθούν όλες οι σχετικές εξελίξεις σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών για υποψήφιους αναπληρωτές καθώς και όλες οι εξελίξεις για την Α φάση
Πιστώσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ – Ρύθμιση

Διάταξη για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ – Τι ποσά προβλέπονται

Να παραμένουν ανοιχτά τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι για τους αναπληρωτές

Αναπληρωτές: Απορρίπτονται οι 5ετείς συμβάσεις

Πίνακες αναπληρωτών 2018: Δήλωση προτίμησης περιοχών Πότε αναμένεται η πρόσκληση

Αναπληρωτές: Καμιά αλλαγή στις άδειες

Πρόταση για προκήρυξη αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ μετά την 1η Νοεμβρίου

Οι πιστώσεις που εξασφαλίζονται για προσλήψεις αναπληρωτών 2018  2019

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ

Πιστώσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ Ρύθμιση

Αριθμοί μόνιμων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ 2017 2018 

Αναπληρωτές: Δηλώσεις περιοχών – Αύξηση περιοχών προτίμησης

Αναπληρωτές: Νέα ενημέρωση για Ειδική Αγωγή (πιστώσεις, προσλήψεις)