Αναπληρωτές Δηλώσεις περιοχών στο ΟΠΥΣΔ: Τι ισχύει με τα υπό κατάργηση ΚΕΔΔΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/08/2018 - 14:20 | Author: Newsroom Ipaidia

Αναπληρωτές – Δηλώσεις περιοχών στο ΟΠΥΣΔ. Τι ισχύει  με τις νέες περιοχές οι δηλώσεις αναπληρωτών και με τα υπό κατάργηση ΚΕΔΔΥ. Τί προβλέπει η εγκύκλιος

Τα ΚΕΔΔΥ επειδή ακόμα δεν έχουν αντικατασταθεί από τα ΚΕΣΥ δηλώνονται στην αίτηση ως ΚΕΔΔΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 17 & 20 του πρόσφατου ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄):

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, καταργούνται.

 Δηλώσεις περιοχών 2018-2019: Διαδικασία δήλωσης περιοχών στο ΟΠΣΥΔ opsyd.sch.gr 

Η παύση της λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές
διαδικασίες.

Στις παρακάτω περιοχές, στις οποίες επί του παρόντος λειτουργεί ένα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ιδρύονται δύο Κ.Ε.Σ.Υ.: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Α΄ Θεσσαλονίκης και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Στην ανωτέρω περίπτωση κατά την οποία λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ. στην περιοχή αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων Προϊσταμένων, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

e-aitisi.sch.gr: Οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών 2018 Η εγκύκλιος για τη δήλωση περιοχών

ΟΠΣΥΔ: Περιοχές προτίμησης 2018

ΟΠΣΥΔ Αναπληρωτές: Δηλώσεις περιοχών  Αύξηση περιοχών προτίμησης

e-aitisi.sch.gr: Οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας 2018

e-aitisi.sch.gr: Οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας 2018

e-aitisi.sch.gr: Οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας

Αναπληρωτές: Επίκαιρα ζητήματα που πρέπει να ξέρετε Πίνακες αναπληρωτών, δηλώσεις περιοχών, προσλήψεις  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: