Ανάκληση και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών  για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Η απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζομένων προθεσμιών: