Αναλυτικά οι 8.551 Αθμιας μέχρι 28/9

Σε 8551 ανέρχονται οι συνολικές , που έγιναν μέχρι σήμερα 28-9-16, στην ΠΕ.

Εξ αυτών οι 8404 είναι πλήρους ωραρίου και οι 147 μειωμένου.Στη Γενική αγωγή έχουν προσληφθεί 5903 αναπληρωτές και στην ειδική 2648.
Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά οι προσλήψεις που έγναν ανά κλάδο.

alt

alt

alt

Δημήτρης Μπράτης