Ανακοίνωση APF για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη διδασκαλία Β ξένης γλώσσας σε Δημοτικά και Γυμνάσια

Από την επικοινωνία, δύσκολη ομολογουμένως, που είχε η Πρόεδρος Δ. Μαυροματάκη κατά τη διάρκεια όλης της προηγούμενης εβδομάδας με στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και άλλα στελέχη της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης προκύπτουν τα εξής:

1. Όσον αφορά τη συνέχιση της διδασκαλίας της β’ ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία και μάλιστα αναβαθμισμένης η Δ/νση Σπουδών Π/θμιας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ. Οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει αρκετά και συνεχίζονται. Με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προβλέπεται και κονδύλι για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων.

‘Όμως οι Δ/νσεις Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας σύντομα καταργούνται, έχει ήδη καταργηθεί η Θέση του Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο και η καινούργια Δ/νση στην οποία θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες των καταργούμενων υπηρεσιών δε ξέρουμε πόσο θετική θα είναι στη συνέχιση του προγράμματος ή πόσο έγκαιρα και αποτελεσματικά θα «τρέξει» το πρόγραμμα.

2. Ενώ η Δ/νση Προσωπικού δηλώνει ότι η παραπάνω εξέλιξη ευνοεί τη διαδικασία των μετατάξεων ο Υφυπουργός δήλωσε σε συνδικαλιστικά στελέχη ότι οι μετατάξεις δεν πρόκειται να προχωρήσουν.

3. Διαπίστωση είναι ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή δεν μπορούν να συνεργαστούν ή συνειδητά ο κάθε αρμόδιος μας δηλώνει διαφορετικά πράγματα.

Συμπέρασμα έγκυρο και ασφαλές για το τι μέλλει γενέσθαι με τη β’ ξένη γλώσσα στην Π/θμια δεν μπορεί να εξαχθεί αφού οι πληροφορίες που μας δίνονται είναι αντιφατικές και αντικρουόμενες.

Εμείς σαν Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. Ελλάδας θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως μέχρι τώρα κάναμε με πολύ θετικά αποτελέσματα.