Το 2020, μετά από 12 χρόνια μη πραγματοποίησης στην εκπαίδευση λόγω των μνημονίων, πραγματοποιήθηκαν ξανά διορισμοί (συγκεκριμένα στην Ειδική Αγωγή).

Δημήτρης Νικολόπουλος

Διορισμοί πραγματοποιήθηκαν και τα επόμενα έτη (2021 και 2022). Συγκεκριμένα τα έτη 2020-2022 έχουν πραγματοποιηθεί:

Στη Γενική Αγωγή: 18.762 διορισμοί εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης (11.699 το 2021 και 7.063 το 2022)

Στην Ειδική Αγωγή: 5.910 διορισμοί εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ (4.485 το 2020 και 1.425 το 2022)

Παρ’ όλ’ αυτά το πλήθος των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-23 που έχει πραγματοποιηθεί ως τώρα (Α και Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών) δείχνει ότι οι διορισμοί που έχουν γίνει είναι πολύ λίγοι σε σχέση με το πλήθος των κενών (στα οποία είναι δυνατή η πραγματοποίηση διορισμών) που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-23 που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα σε κενά όπου είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν διορισμοί αποτυπώνονται ως εξής:

Στη Γενική Αγωγή: 18.225 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης σε κενά όπου είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν διορισμοί

Στην Ειδική Αγωγή: 11.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε κενά όπου είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν διορισμοί (ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης)

Συνεπώς είναι αναγκαία η πραγματοποίηση διορισμών και φέτος και μάλιστα μαζικών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ