Αναγκαία η έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας για ανάληψη υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει αίτηση απόσπασης με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια με ταχυδρομική αποστολή στην οργανική τους θέση ή στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Γράφει ο Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ

Τόσο η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποσπάσεων σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ όσο και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας επιβάλλουν την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για ανάληψη υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει αίτηση απόσπασης με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια με ταχυδρομική αποστολή στην οργανική τους θέση ή στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Αυτό το αίτημα ενισχύεται και από ανάλογη εγκύκλιο που εκδόθηκε με τη λήξη του σχολικού έτους που τελείωσε από το Υπουργείο Παιδείας στις 20/06/2013 (Αρ. Πρωτ. 84488/Δ2) για ανάληψη υπηρεσίας.

Η εγκύκλιος αυτή είχε ως εξής: «20/06/2013, ΘΕΜΑ:Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2013 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2012-2013 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.»

Αναμένουμε, λοιπόν, μέχρι αύριο την έκδοση ανάλογης εγκυκλίου για διευκόλυνση των συναδέλφων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ