Αναδρομικά: Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις αγωγές εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/04/2019 - 10:13 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σχετικά με τις αγωγές που ασκούν εκπ/κοί και μέλη -ΕΒΠ κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας «Επιδόματα Εορτών και Αδείας» του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27-102011) των προηγούμενων ετών, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα ακόλουθα.

Έχει ήδη περιέλθει στις Υπηρεσίες μας πλήθος αγωγών που αφορούν σε δικαστικές διεκδικήσεις των επιδομάτων εορτών , και αδειών που καταργήθηκαν από 1-12013 με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ.1, περ. 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-11-2012)1. Αναμένουμε, μάλιστα, το πλήθος των αγωγών να αυξηθεί κατά πολύ το προσεχές διάστημα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι να διαβιβάσουμε τις αγωγές αυτές στις Υπηρεσίες σας (συνοδευόμενα από τα διαβιβαστικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον υπάρχουν), καθότι οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εργάστηκαν στις Δ/νσεις σας και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, προκειμένου να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου αποστέλλοντας απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα καθώς και έκθεση με τις απόψεις σας επί του θέματος, είτε – εφόσον πρόκειται για αγωγή σε Ειρηνοδικείο – απευθείας στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / ή Δικαστικό Γραφείο που θα σας εκπροσωπήσει, είτε – εφόσον πρόκειται για αγωγή σε Διοικητικό Πρωτοδικείο – τόσο στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου όσο και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / ή Δικαστικό Γραφείο που θα σας εκπροσωπήσει.

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες των διαβιβαστικών της Υπηρεσίας μας και του Ν.Σ.Κ., εφόσον υπάρχει. Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι επί των αγωγών στις οποίες αφορά το παρόν έγγραφο, οι απόψεις σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αναφορά ότι εφαρμόσατε την κείμενη νομοθεσία (που αναφέρουμε και παραπάνω, του ν. 4093/2012 και του ν. 4354/2015) και δεν καταβάλατε τα επιδόματα που διεκδικούν οι ενάγοντες/ουσες.

 

Τα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε είναι αφενός η βεβαίωση του χρονικού διαστήματος που εργάστηκαν οι ενάγοντες/ουσες (στην πράξη, τη βεβαίωση ότι τα επίδικα χρονικά διαστήματα οι ενάγοντες/ουσες υπηρέτησαν στο Δημόσιο και μισθοδοτήθηκαν από τη Δ/νσή σας), και αφετέρου η βεβαίωση, ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, το αιτούμενο ποσό έχει υπολογισθεί κατά τρόπο ορθό και νόμιμο, ήτοι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

 

Ως προς τη βεβαίωση του χρονικού διαστήματος υπηρέτησης και του αιτούμενου ποσού κατά τα ανωτέρω, και με δεδομένο αφενός ότι έχουν περιέλθει ερωτήματα στις Υπηρεσίες μας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού, και αφετέρου μας έχουν κοινοποιηθεί έγγραφα στα οποία Δ/νσεις δεν βεβαιώνουν (οιοδήποτε) ποσό, σας επισημαίνουμε τα εξής: Επισημάνσεις 1. Στις διατάξεις του – καταργημένου – άρθρου 16 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) οριζόταν ότι:

 

«1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.

 

3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. […]» 2. Καταρχάς οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να διαβάσουν στο σώμα της αγωγής τα χρονικά διαστήματα που αιτούνται οι ενάγοντες/ουσες και να βεβαιώσουν υπηρετήσεις και ποσά για αυτά τα επίδικα χρονικά διαστήματα2. Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν ενάγοντες/ουσες που ζητούν τα επιδόματα των 2 τελευταίων ετών (2017 και 2018), άλλοι/ες που ζητούν επιδόματα των 3 ή των 4 τελευταίων ετών, ή ακόμη και των 6 τελευταίων ετών (2013 έως και 2018). Φυσικά, όπου ζητούνται επιδόματα ν ετών αφορούν σε ν+1 σχολικά έτη, καθότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων (από 16-4 έως 15-12) περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα 2 σχολικών ετών. 3. Πέραν των χρονικών διαστημάτων θα πρέπει να βεβαιώνεται και η σχέση εργασίας (μόνιμου/αναπληρωτή/αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου/ωρομισθίου) με την οποία υπηρέτησε ο/η ενάγων/ουσα.

 

Στην περίπτωση αναπληρωτών/τριών εκπ/κών με μειωμένο ωράριο θα πρέπει να αναφέρονται, επιπλέον, και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του/της ενάγοντα/ουσας και οι αντίστοιχες ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, ενώ, στην περίπτωση ωρομισθίου θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα. 4. Οι αγωγές που καταθέτουν μόνιμοι εκπ/κοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι σαφώς οι πιο εύκολες περιπτώσεις, αφού η οικεία Δ/νση στην οποία ανήκουν οι μόνιμοι που διορίστηκαν π.χ. το 2010 και μισθοδοτούνται από αυτήν από τότε έως σήμερα, θα πρέπει να βεβαιώσει ότι, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής, το αιτούμενο ποσό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ ανά έτος.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ

Loading...


  • europalso   ideascentral