Αλλάζει η οργανικότητα των νηπιαγωγείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/05/2014 - 00:48 | Author: Newsroom Ipaidia

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας…»

Του Ζαχαρία Καψαλάκη

Με πρόταση νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν.

1566/1985 που αναφέρει:

«5. Τα νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως τριάντα (30) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από τριάντα ένα (31) έως εξήντα (60) νήπια. Ο αριθμός των νηπίων κατά νηπιαγωγό μπορεί να μειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Κατ' εξαίρεση τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια»!

Στη θέση της θα αναγράφεται και θα έχουν ισχύ πλέον τα παρακάτω: «Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιοριζεται με βάση την αντιστοιχεία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τονν ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι γιγότερο από επτά(7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια».

Συνάδελφοι,

Αυτή η πρόταση είναι σίγουρα στο σωστό δρόμο και ήταν αίτημα των νηπιαγωγών για πολλά χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν οι Διευθύντριες πλέον μειωμένο ωράριο για να μπορούν να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει επιλογή Διευθυντών το 2015 από το Συμβούλιο Επιλογής

Το ύποπτο της ικανοποίησης του αιτήματος είναι η εποχή που γίνεται. Δηλ. σε εποχή που θα τεθεί σε εφαρμογή η αξιολόγηση και χρειάζονται Διευθυντές σχολικών μονάδων που να μπορούν να συνδράμουν στην υλοποίησή της…

Εξ ου και η παρατήρηση του τίτλου:»Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας…»

alt

e-mesara.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral