Αλλαγή προθεσμίας πληρωμής ΦΜΥ εισφορών από 1/9/13 Δείτε εδώ την ενημέρωση του Π.Σ.Ι.