Αξιοποίηση υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και κατανομή τμημάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/06/2018 - 14:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΠΔ – Αλλαγές για τα και με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τις συνέργειες σε Ήπειρο και Ιόνιο. Ανάληψη από τον ίδιο εκπαιδευτικό:

γγ) το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.»

Διαφορές απόψεων στην κατανομή:

δδ) Η παρ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικώνθεμάτων.».

Αξιοποίηση του συνόλου των ωρών των εκπαιδευτικών

εε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εωσότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.»

Loading...
  • europalso   ideascentral