1) Στοιχεία του επίσημου κρατικού φορέα του Ηνωμένου Βασιλειου Ofqual Ετήσια αναφορά της αγοράς πιστοποιητικών για το 2013. Η υπεροχή της Pearson – Edexcel είναι δεδομένη και υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία: Επιτεύγματα στα πιστοποιητικά QCF. ( Επίσημη κατάταξη προσόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο [Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία])Η Pearson – Edexcel έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αύξηση σε πιστοποιητικά (περίπου 40%) τα έτη 2007-2012 (βλέπε σελ.