Δείτε την έρευνα γνώμης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριων για την πολιτική του , που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ) και του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών.

Στην διαδικτυακή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από 4/11/21 έως 28/12/21, απάντησαν 1994 , γονείς και μαθητές/τριες.