Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων όρισε το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα οποία θα καθορίσουν ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και ποιοι όχι.

Με βάση τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ. Μητσοτάκη, βασικό προσόν για έναν υπάλληλο είναι η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ.

Υπάλληλοι που δεν έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ οι εκείνοι που αντιμετωπίζουν πειθαρχικές ποινές, κινδυνεύουν άμεσα να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:

1. Τα τυπικά προσόντα στα οποία περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών και η γνώση ξένη γλώσσας που λαμβάνουν 30 μόρια ως ανώτατο όριο. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι για να μοριοδοτηθούν θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος.

2. Η διοικητική εμπειρία (ανώτατο όριο τα 30 μόρια) που συμπεριλαμβάνει την προϋπόθεση και την υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου.

3. Ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο με 8 διαβαθμίσεις στη μοριοδότηση. Τη μέγιστη βαθμολόγηση (30 μόρια) λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και όσοι έχουν “περάσει” με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Τα ΑΜΕΑ που έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις με μοριοδότηση από τον ΟΑΕΔ βαθμολογούνται με 15 μόρια.

4. Η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας οκταετίας βαθμολογείται το ανώτερο με 10 μόρια. Για όσους υπαλλήλους δεν βρεθεί έγγραφο αξιολόγησης στον φάκελο τους θα λάβουν μηδενική βαθμολογία.

5. Θα αφαιρούνται έως και 30 μόρια από την τελική μοριοδότηση σε περίπτωση κατά την οποία έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές στον υπάλληλο με τελεσίδικες αποφάσεις από τα αρμόδια συμβούλια.

Με πληροφορίες από το «Έθνος»

Zougla.gr
madata.gr