Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, οι Μετεγγραφές σπουδαστών Γ΄ εξαμήνου (Πλοιάρχων – Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Tι αναφέρει το έγγραφο

1. Εγκρίνονται οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Γ΄ Eξαμήνου, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες.

2. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

3. Με μέριμνα Διευθύνσεων Σπουδών οι μετεγγραφέντες σπουδαστές εφοδιάζονται με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την ΑΕΝ στην οποία μετεγγράφονται.

4. Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών Γ΄ εξαμήνου να πραγματοποιηθεί έως και την 18-03-2022. Για σπουδαστές Γ’ εξαμήνου για τους οποίους υπήρχαν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας αποναυτολόγησής τους η ολοκλήρωση των μετεγγραφών τους να πραγματοποιηθεί εντός Γ΄ διδακτικού εξαμήνου και έως δέκα (10) ημέρες μετά από την εγγραφή τους στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο και την παραλαβή βιβλίων.

5. Μετεγγραφή που για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρώνεται.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ