: Οδηγός από Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων για την αίτηση της σε 12 βήματα για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

O οδηγός

Ο παρών οδηγός αφορά ΜΟΝΟ την αίτηση στο .

Επισημάνσεις:

Πριν την αίτηση στο εκδίδουμε και ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ παράβολο αξίας 3€.

Η αίτηση στο ΑΣΕΠ προηγείται της επικαιροποίησης του ατομικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ.

Όποιος εκπαιδευτικός θέλει να συμμετάσχει στην προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής, υποχρεούται να κάνει αίτηση στο ΑΣΕΠ, ανεξάρτητα από το αν έχει να καταθέσει νέα προσόντα ή όχι στο .

Υπενθυμίζουμε πως ο υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του. Παρακαλούμε να είστε όλοι πολύ προσεκτικοί.

Αργότερα και μέσα στην ημέρα θα αναρτήσουμε παρόμοιο οδηγό για την επικαιροποίηση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ.