Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Οδηγίες για τις αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/04/2018 - 16:08 | Author: Newsroom Ipaidia

: Σας ενημερώνουμε ότιεκδόθηκε η ΑΠ 56267/Ε4/05-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών και ωρομισθίων από τους κλάδους του (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2018-2019».

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες από τους κλάδους του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για πρόσληψη, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην (Π.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας .

από 16/04/2018 έως και 27/04/2018

αποστέλλοντας τις αποκλειστικά

α) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65

Τ.Κ. 57001

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Στον φάκελο θα αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ γράμματα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του/της υποψηφίου/ας και ο ΚΛΑΔΟΣ (ΕΒΠ, ΠΕ21, ΠΕ26, ΠΕ23 ?..).

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να διακρίνεται ΚΑΘΑΡΑ και να φέρει ημερομηνία μέχρι και 27/04/2018.

ή εναλλακτικά, έως 26/04/2018

β) ηλεκτρονικά

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 16/04/2018 μετά απο σχετική ανακοίνωση.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

  1. Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους υπηρεσιών.
  2. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. των , η έκδοσή τους θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20-4-2018, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις παραλάβουν αυτοπροσώπως ή κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας.
  3. Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 27-04-2018, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (βλ. συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc) Η βεβαίωση προϋπηρεσίας θα υποβληθεί στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας έως την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018.

 

Σύνδεσμος για την υποβολή της αίτησης

 

https://formspde.minedu.gov.gr/kmaked/eepebp

 

Σύνδεσμος για την φόρμα τεχνικής υποστήριξης:

 

https://formspde.minedu.gov.gr/kmaked/eepebp/helpdesk

ΟΠΣΥΔ Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Οδηγός

Loading...
  • europalso   ideascentral