Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά προυπηρεσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/04/2018 - 20:15 | Author: Newsroom Ipaidia

– Κατάθεση δικαιολογητικών προυπηρεσίας σύμφωνα με την εγκύκλιο εκπαιδευτικών 2018 – 2019 με αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018 – Νέες διευκρινήσεις

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΒΠ και ΕΕΠ, οτι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης, για την απόδειξη της στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Δημόσιο (ΕΚΤΟΣ από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας , η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά τη λήψη της άδειας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν

1.Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου να αναγράφονται υποχρεωτικά: ο κλάδος πρόσληψης, η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης ανά βδομάδα. Σε περίπτωση που η απασχόληση ήταν μερική, πρέπει να αναγράφεται το πλήρες ωράριο.

2.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ) και

3.Τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης (ΙΚΑ) που πρέπει να συμφωνούν με τη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναφορικά με τις προϋπηρεσίες ¨ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" υποχρεωτικά κατατίθενταιόλα τα άνωθεν δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται ΟΛΑ τα άνωθεν δικαιολογητικά, η προϋπηρεσία δε θα λάβει την αντίστοιχη μοριοδότηση!

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, σας υπενθυμίζουμε οτι για τις προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε δομές της ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη), ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η κατάθεση βεβαιώσεων και μηχανογραφικών δελτίων ασφάλισης ΙΚΑ.

Σας υπενθυμίζουμε οτι στη διαδικασία , φωτογραφίες δικαιολογητικών δε γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου, η αίτηση θα ακυρώνεται.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝτην αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης (ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12-4-2018) ή να καλούν τηλεφωνικά στην ΠΔΕ Κρήτης και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπαλλήλους.

 

Loading...


  • europalso   ideascentral