: Ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ

Στα μέσα προς τέλη Μαΐου αναμένεται η δημοσίευση των προσωρινών και ακολούθως προθεσμία πέντε ημερών για ενστάσεις στο .
Αρνητική είναι η στάση της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του Υπουργείου για παράταση της διαδικασίας ή για άνοιγμα ξανά, αργότερα, του προκειμένου να γίνει εγγραφή στους πίνακες όσων έχουν αποκτήσει πτυχίο, μεταπτυχιακό, συμπληρώνουν δεκαμηνο στην Ειδική Αγωγή ή θα προσληφθούν από εδώ και πέρα.
Τα κενά Γενικής Αγωγής έχουν ζητηθεί μέχρι αύριο το μεσημέρι.