ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΤΗΣ 05/12

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/12/2016 - 13:51 | Author: Newsroom Ipaidia
Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 31
Συνεδρίασε στις 05-12-2016

το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ. Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – Πρόεδρος
2.
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστ. Τμ. Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως – Αντιπρόεδρος
3.
Κιουλάνης Σπυρίδων, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας – μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως – μέλος
5.
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως – μέλος
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελέχους Εκπ/σεως
2.Διαθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σεως για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σεως που πλεονάζουν
3.Εξέταση αιτήσεως για διακοπή αδείας Υπηρεσιακής Εκπ/σεως εκπ/κού Β/θμιας Εκπ/σεως
4.Υποβολή προτάσεως για κάλυψη κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)
5.Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο :
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική αίτησή του, απαλλάχθηκε ομόφωνααπό τα καθήκοντά του ο παρακάτω συνάδελφος:
εκπ/κός ΠΕ17.02 Δ/ντής σχ. μονάδας, Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, για προσωπικούς λόγους
Θέμα 2ο :
α. Με νέα αίτησή της η συν. Γούναρη Βασιλική ΠΕ01 με οργανική θέση στο 7ο Γ/σιο Ξάνθης και με 2ηειδικότητα ΠΕ02, ζητεί να αποσπαστεί για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους στο ΠΥΣΔΕ Δράμας. Η συνάδελφος > στην ειδικότητα των ΠΕ01 στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, αλλά από 26/10 καλύπτει 11 ώρες με τη 2ηειδικότητά της στον ίδιο νομό. Επίσης στον κλάδο των ΠΕ01 αλλά και των ΠΕ02 δεν διαπιστώνονται κενά στο ΠΥΣΔΕ Δράμας. Για τους λόγους αυτούς το Συμβούλιο ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα της συναδέλφου, διότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη μετακίνηση – απόσπασή της, εντός των ορίων της Περιφ. Δ/νσεως Εκπ/σεως. Η συνάδελφος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ, η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΔΕ.
β.Η συν. Πετρίδου Χαριτίνη ΠΕ11 της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, υπέβαλε ένσταση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου στις 24/10, με την οποία διατέθηκε στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού Ροδόπης, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου. Με την ένσταση υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι συμπληρώνει το ωράριό της σε συγκεκριμένο Σχολείο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, καθώς και απόφαση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ( στις 08/11 ), με την οποία ζητείται η ανάκληση της διαθέσεώς της. Συνεπώς το Συμβούλιο, ομόφωνα κάνει δεκτή την ένστασή της και διακόπτει τη διάθεσή της στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού Ροδόπης.
γ. ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
Συνεδρίαση 27/10
üΕισήγηση προς το ΑΠΥΣΔΕ για ανάκληση διαθέσεως για δύο (2) ώρες, μίας (1) εκπ/κού ΠΕ05 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.
üΕισήγηση προς το ΑΠΥΣΔΕ για αύξηση ωρών διαθέσεως (2 ώρες, από 4 σε 6 ώρες) μίας (1) εκπ/κού ΠΕ05 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.
Έγιναν δεκτές ομόφωνα και οι δύο εισηγήσεις του ΠΥΣΔΕ.
Θέμα 3ο :
Εξετάστηκε έγγραφο αίτημα της Δ.Δ.Ε. Έβρου, με το οποίο ζητείται η διακοπή υπηρεσιακής εκπ/σεως συν. εκπ/κού ΠΕ03, από 14/07/2009. Στο Συμβούλιο παρατέθηκαν τα στοιχεία της υποθέσεως αυτής που ξεκινάει από 25/07/2008, όταν εκδόθηκε η παραπάνω άδεια. Το Συμβούλιο ομόφωνααποφάσισε να αναβληθεί η λήψη αποφάσεως για το θέμα αυτό, ζητώντας από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου επιπλέον στοιχεία για τη διοικητική και οικονομική τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής.
Θέμα 4ο :
Στο Συμβούλιο διαβιβάστηκε το αίτημα της υπηρεσίας για πλήρωση των παρακάτω κενουμένων θέσεων:
α. Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ν. Ξάνθης
β. Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Δράμας
γ. Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Έβρου
Το Συμβούλιο ομόφωνααποφάσισε την κάλυψη των θέσεων αυτών μετά από σχετική πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, (ήδη έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση αυτή, διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) επειδή οι αξιολογικοί πίνακες έχουν εξαντληθεί. Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις εγκυκλίους 182668/Δ2/12-11-2015 και 179288/Δ2/26-10-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η τοποθέτηση των συναδέλφων που θα επιλεγούν θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του σχ. έτους 2016-17 (31-08-2017).
Θέμα 5ο :
Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόδοση 2ης ειδικότητας στον παρακάτω συνάδελφο:
α. Σιβάκη Γεώργιο, ΠΕ17.03, 2η ειδικ.ΤΕ16, Β/θμια Εκπ/ση Καβάλας
με την προϋπόθεση της θεωρήσεως του πτυχίου του από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ κινητό: 6937032925και email: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail:[email protected]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Loading...


  • europalso   ideascentral