Τι  θα ισχύσει τελικά με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις ΑΕΙ. Σε ποιές θα εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μόνο οι προτάσεις συγχωνεύσεων τμημάτων που έχουν καταθέσει τα ίδια τα αναμένεται να προχωρήσουν για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23 και θα αφορούν τους υποψηφίους των προσεχών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για να προχωρήσουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε ΑΕΙ απαιτείται προεδρικό διάταγμα, από το υπουργείο Παιδείας κρίνεται πως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος έως τις 15 Μαΐου, όταν και εκ του νόμου πρέπει να ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων του 2022-2023 ανά τμήματα. Ετσι, θα υιοθετηθούν μόνο οι αλλαγές που πρότειναν τα ΑΕΙ.

Στις αποφάσεις των συγκλήτων που έφθασαν στο υπουργείο, έχουν προταθεί μόνο τρεις συγχωνεύσεις έξι τμημάτων και η κατάργηση δύο τμημάτων από τα πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές.

Αντίθετα, έχουν κατατεθεί προτάσεις –λιγοστές πάντως– για ίδρυση νέων τμημάτων. Η υπουργός Παιδείας δήλωσε χθες ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προχωρήσει σε προτάσεις συγχωνεύσεων τμημάτων με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει.

Μεταφέρονται 3 τμήματα ΑΕΙ – Τι θα γίνει με 6.000 φοιτητές

Αγωνία για 6.000 φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, αφού το υπουργείο επιθυμεί την την μεταφορά 3 τμηματων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες.

Ο πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Απόστολος Τσαγκάρης, μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα ΜEGA» για την εισήγηση που έχει κάνει η διοικούσα επιτροπή στο υπουργείο. Ο κ. Τσαγκάρης τοποθετήθηκε σχετικά με την πρόταση της επιτροπής προς το υπουργείο.

«Υπάρχει μία πρόταση από τη διοικούσα επιτροπή προς το υπουργείο, ωστόσο το υπουργείο δεν έχει λάβει κάποια απόφαση και για να παρθεί πρέπει να εξεταστούν πολλές παράμετροι, και άλλες διαστάσεις του θέματος. Στην εισήγηση που έχει σταλεί από τη διοικούσα επιτροπή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και  η μεταφορά της Σχολής Μηχανικών που εδρεύει στη Σίνδο, στις Σέρρες. Αυτή η σχολή απαρτίζεται από 3 τμήματα, το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, από το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και από το τμήμα Πληροφοριακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων»

Το υπουργείο έχει ζητήσει από τα Πανεπιστήμια προτάσεις για την ακαδημαϊκή αναβάθμιση των ιδρυμάτων,και η πρόταση, δεν πηγάζει από τιε δικές μας θέσεις. Τα 3 τμήματα που μεταφέρονται, έχουν αρνητική εισήγηση και δεν έχουμε κάποια εξήγηση για τους λόγους που γίνεται αυτό. Το υπουργείο έχει διατυπώσει 15 κριτήρια για την βιωσιμότητα των τμημάτων και το δικό μας τμήμα πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Η Σχολή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βιομηχανική περιοχή της Σίνδου», κατέληξε λέγοντας ο κ. Τσαγκάρης.

 

Βιομηχανικά διδακτορικά και κίνητρα για προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστές τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση και προβλέπουν.

Πιο αναλυτικά, με την προτεινόμενη ρύθμιση για τα βιομηχανικά διδακτορικά επιχειρείται η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού. Αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντικείμενο της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου, υποψήφιου διδάκτορα και επιχείρησης είναι η εξεύρεση μιας επιστημονικά πρωτότυπης και τεκμηριωμένης λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, η συνεργασία υποψήφιου διδάκτορα με εταιρεία της βιομηχανίας για την έρευνα σε ζήτημα διαχείρισης αποβλήτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με το άρθρο που αφορά τους Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές δρομολογείται η αναβάθμιση του θεσμού των Επισκεπτών Καθηγητών και η εισαγωγή του θεσμού των Επισκεπτών Ερευνητών, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στα νέου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με υψηλά προσόντα, ενισχύοντας αφενός το “brain gain” και συμβάλλοντας αφετέρου στην αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ.

Η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνιων αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, από τους εκπαιδευτικούς/μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την έναρξη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δημιουργούν δυσκολίες ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού δυναμικού, την κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών, καθώς και τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών/μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα χορήγησης αδειών, δεν επιβαρύνονται υπέρμετρα άλλοι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα καλούνταν να καλύψουν τυχόν κενά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται το ζήτημα του έγκαιρου χρονικού προγραμματισμού της υποβολής αιτήσεων αδειών για τις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ γνωρίζουν εκ των προτέρων το λόγο της αιτούμενης άδειας, όπως συμβαίνει για τις άδειες σχετικά με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους και την υπηρεσιακή εκπαίδευση. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου και η απόφασή χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους. Εξαίρεση αποτελεί, μεταξύ άλλων, η περίπτωση κατά την οποία είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός της αιτούμενης άδειας, όπως π.χ. για λόγους υγείας.

Σχετικά με την προσμέτρηση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:

Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02 – Νοσηλευτικής που απασχολούνται σε θέσεις κλάδου ΠΕ25 – Νοσηλευτών θα προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25 – Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των πινάκων των ως άνω μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30 – Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων που απασχολούνται σε θέσεις κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ θα προσμετράται και στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ κατά την κατάρτιση των πινάκων των ως άνω μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.