Νέα προθεσμία για την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών , όπως αναφέρει απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η απόφαση

Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, διαδικασίας πιστοποίησης των τμημάτων ή σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές των ανώτατων
κπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρατείνεται από τη λήξη της την 31η-12-2021 έως 31/12/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.