Άδικη μεταχείριση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Άδικη μεταχείριση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20

ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 432715/20-05-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 432715/20-05-2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά προσπάθεια άνισης μεταχείρισης των καθηγητών Πληροφορικής σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.», οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). επιπέδου 1.).

Συγκεκριμένα στην παράγραφο στ) γράφει:

«στ) Πιστοποιημένη μόρφωση στις ΤΠΕ. επιπέδου 1: 05 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.»

Υπενθυμίζουμε ότι :

1. Στις προηγούμενες κρίσεις των Διευθυντών οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 μοριοδοτήθηκαν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ( Υπ.Αρ.Πρωτ.75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

2. Την πιστοποίηση ΤΠΕ1 την έχουν σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί των άλλων κλάδων (με έξοδα του υπουργείου και μπόνους 1 Η/Υ σε κάθε επιμορφούμενο). Οι ΠΕ19-20 δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής ως επιμορφούμενοι, αλλά μόνο ως επιμορφωτές.

3.Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) είναι ένας επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει την ειδικότητα της Πληροφορικής και την ειδικότητα των Επικοινωνιών.

4. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 διορίστηκαν στην την ειδικότητα της Πληροφορικής και όχι ως Τ.Π.Ε.

5. Στην εγκύκλιο Φ.361.22/ 27 /80025 /E3/19 -5 -2015 με ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα Κριτήρια επιλογής (άρθρα 18 και 19 του ν.4327/2015) εδάφιο 2, παρ. δ) αναφέρει

«δ) Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.»

Επισημαίνουμε ότι το ΑΣΕΠ, μοριοδοτεί το Πτυχίο ή μεταπτυχιακό Πληροφορικής ως ΤΠΕ1. Το Υπουργείο όμως μας το αφαιρεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Την μοριοδότηση στις ΤΠΕ1 την έχουν στην κυριολεξία ΟΛΟΙ, εκτός από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αυτοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στα Σχολεία.

Τι συμβαίνει όμως με τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών;

Στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ

στην παράγραφο ) γράφει:

«η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποι­ημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ»_

Επισημαίνουμε ότι το ΑΣΕΠ οι εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών είναι επιπέδου C1. Άρα μοριοδοτούνται με 1 μόριο. Επίσης μοριοδοτείται και το δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας με το μισό μόριο, όταν μάλιστα δεν μοριοδοτείται το δεύτερο μεταπτυχιακό

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 που διορίζονται με πτυχίο η μεταπτυχιακό Πληροφορικής και δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής να είναι επιμορφούμενοι η να λάβουν μέρος στην πιστοποίηση ΤΠΕ1, αλλά μόνο ως επιμορφωτές. ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΝΤΑΙ (0,5 μόριο)!!!

Οι Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών που διορίζονται με πτυχίο της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ με 1 μόριο. !!!!!!!!!!!

ΤΕΛΙΚΑ

  1. Το ΥΠΟΠΑΙΘ θα πρέπει να άρει τον άδικο αποκλεισμό των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.
  2. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το ΥΠΟΠΑΙΘ είναι οι αποδεδειγμένη ικανότητα του υποψηφίου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ και Διευθυντή Σχολικών μονάδων και Ε.Κ, να μπορεί να χειριστεί τις ΤΠΕ και την ξένη γλώσσα προς όφελος της Σχολικής κοινότητας

Νίκος Νικολαΐδης ΠΕ19

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !